Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Thành Phố Thái Nguyên

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH DP Hoàng Lan ⭐
20v80v
Số 3, Tổ 3, Đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 02083841686
2 NT Hoàng Hiền ⭐
20v80v
Số 185, Đường Bến Oánh, Trưng Vương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985896213
3 NT Tám Tú ⭐
20v80v
., Tổ 4, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0365967356
4 NT Số 14
20v80v
Số 626, Đường Dương Tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977008245
5 NT Bảo Trà
80v
Số 954, Đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974923999
6 NT Hoàng Dung
20v
Số 320, Tổ 21, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0333735747
7 NT Minh Cầu
20v80v
Số 20, Đường Minh Cầu, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974058068
8 NT Thảo Vân
20v80v
Số 32, Tổ 17, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0984632797
9 QT Lan Hoa
20v80v
., Xóm Ao Voi, Đồng Bẩm, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0975333696
10 QT Thành Phố Số 15
20v
Số 184, Đường Dương Tự Minh, Tân Long, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973111222
11 NT Hải Bình
80v
Số 340, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0916925389
12 QT Thuận Hải
20v80v
Số 59, Tổ 5, Chùa Hang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977008824
13 NT Ngọc Nhung
20v80v
Số 264, Đường Phan Đình Phùng, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988199099
14 NT 115
20v80v
., Đường Lương Thế Vinh, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0984665536
15 Công ty CPDP TM Thái Nguyên
20v
Số 369A, Đường Phan ĐÌnh Phùng, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0964678289
16 NT Nam Nhàn
20v80v
Số 446, Đường Dương Tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0981994994
17 NT Kim Thoa
20v80v
, Đường Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0983660856
18 NT Huyền Trang 2
20v
Số 759, Đường Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0944404000
19 NT Xuân Hòa
20v
Số 8, Đường Xuân Hòa, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0914960069
20 NT Bình Vân
20v80v
Số 153, Đường Phủ Liễn, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986885012
21 Công ty DP Hữu Yến
20v80v
Số 965, Đường Dương Tự Minh, Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973783880
22 NT Bích Vinh
80v
Số 320, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915200188
23 NT Hà Tuyên
80v
Số 334, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0972998068
24 NT Hiệp Thúy
20v80v
Số 41, Đường Gang Thép, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0368261266
25 NT Hoàng Giang
20v
Số 438, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915216028
26 NT Phương Huy
20v80v
Số 171, Đường Thống Nhất, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0963941222
27 NT Số 57
20v80v
Số 57, Đường Gang Thép, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988906814
28 NT Sơn Ka
20v80v
Số 84, Đường Giang Thép, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0355887087
29 NT Thư Thái
20v80v
Số 43, Đường Quang Trung, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 02083646502
30 Cty TNHH DP Tuyên Thân
20v80v
Số 9A, Tổ 13, Túc Duyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915640078
31 NT Việt Nụ
20v80v
Số 308, Đường Lương Ngọc Quyến, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912548514
32 QT Số 11
20v80v
Số 441/1, Tổ 2, Đường CMT8, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0942181228
33 NT Ngọc Hà
20v80v
., Tổ 16, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0868987828
34 NT Thùy My
80v
Số 310, Đường Lương Ngọc Quyến, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912892592
35 NT Lan Đức
20v80v
., Tổ 24A, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0975123890
36 NT Dũng Hoa
20v80v
., Chợ Khu Nam, Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0869906360
37 NT Bắc Hải
20v80v
Cổng Bệnh viện Gang Thép, Tổ 17, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0981005009
38 NT Xuân Thông
20v80v
Số 310/1, Đường CMT8, Tổ 3, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973093565
39 NT Hoa Hải
20v80v
Số 944, Đường CMT8, Phú Xá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0363477559
40 NT Á Âu
20v80v
., Tổ 16, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986662673
41 NT Sơn Anh
20v
Kiot số 3, Chợ Gia Sàng, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0945908280
42 QT Uy Vũ
20v80v
., Xóm Đức Cường, Thịnh Đức, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0973342000
43 NT Yến Tú
20v80v
Số 599, Đường CMT8, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985075522
44 NT Hằng Hải
20v
., Chợ Khu Nam, Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0329781464
45 NT Hưng Hằng
80v
., Cách cổng BV Gang Thép 100m, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986167538
46 NT Hiếu Hường
20v80v
, Tổ 2, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0978239164
47 NT Hiền Linh
20v80v
., Chợ Tây Ba Nhất, Tích Lương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0982682794
48 NT Hà Lâm
20v80v
Số 78/1, Đường CMT 8, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0966874610
49 NT Ba Hạnh
20v80v
Chợ Tây Ba Nhất, Đường 3, Tích Lương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0353078915
50 QT Số 4
20v80v
Số 222, Đường 3, Tổ 9, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0949370817
51 NT Lương Hiền
20v80v
Chợ Tân Long, Đường Dương Tự Minh, Tân Long, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0389984360
52 NT Hải Yến
20v
Số 679, Đường Dương tự Minh, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912710870
53 NT An Lộc
20v80v
Số 215, Đường Ga, Tổ 15, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986416462
54 NT Mạnh Nhài
20v
., Tổ 9, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0372364975
55 QT Mai Tuyến
20v
., Chợ Tân Cương, Tân Cương, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0389319266
56 NT Minh Trí
80v
Số 52/1, Đường Dương Tự Minh, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985810888
57 NT Tám Thu
20v
Số 180, Tổ 11, Tân Long, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0368915772
58 NT Đoàn Hùng
20v80v
Số 432/1, Đường CMT 8, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0981509701
59 QT Tùng Hà
20v80v
., Tổ 2, Tân Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0975217234
60 NT Số 19
20v80v
Số 19, ., Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0987023555
61 NT Quỳnh Nguyên
20v80v
Số 419, Đường Phan Đình Phùng, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0972343526
62 NT Số 2
20v
Số 477, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977337553
63 NT Trang Huân
20v80v
., Tổ 7, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0837776398
64 NT Thùy Hương
20v
., Tổ 23, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0988167555
65 NT Hiền Linh
20v80v
Số 392, Tổ 3, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986930666
66 NT Thanh Nga
20v80v
Số 9, Tổ1, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0985724799
67 NT Ngọc Diệp
20v
., Cổng viện Lao, Tân Thịnh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915465483
68 NT Hoa Linh
20v
Số 78, Đường Quang Vinh, Quang Vinh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0915203029
69 NT Trưởng Ngân
20v80v
Số 91, Đường Quang Vinh, Quang Vinh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0911232309
70 NT Giang Xa
20v
Số 167, Đường Ga, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0989076888
71 NT Sơn Tùng
20v
Số 441, Tổ 20, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0977861389
72 NT 382 Vinphaco
20v
Số 651, Đường Quang Trung, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0768382782
73 NT Số 2A Hoàng Ngân
20v80v
Số 2A, Đường Hoàng Ngân, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0968708188
74 NT Hà Vinh
20v80v
Số 42, Tổ 7, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0917334124
75 NT Tuấn Ngân
20v
Số 499, Đường Quang Trung, Thịnh Đán, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986901916
76 NT Phú Hưng
20v80v
Số 254, Tổ 23, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912759766
77 NT Quý Diễm
20v
Số 7, Tổ 5, Đường Cam Giá, Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0972824749
78 NT Bình Thắng
20v80v
Chợ Làng Đào, Tổ 4, Cam Giá, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0984003539
79 NT Hương Mai
20v
Số 97, Tổ 5, Trung Thành, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912002523
80 NT Phương Đông
20v
Số 439, Đường CMT8, Hương Sơn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0976005052
81 NT Hương Thắng
20v
Số 568, Tổ 17, Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0986285592
82 NT Thanh Tùng
20v80v
Số 947, phố Dương Tự Minh, Quang Vinh, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912901599
83 NT Thảo Nguyên
20v80v
Số 94, đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 5, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0911884384
84 NT Số 234
20v80v
Số 234, Tổ 9, Tân Lập, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0974999294
85 QT Sơn Nguyên
20v80v
Xóm Hợp Thành, ., Cao Ngạn, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0983672705
86 NT Sỹ Tú
20v
Số 35, Tổ 10, Quán Triều, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0989746441
87 Công ty CP dược và vật tư y tế TN
20v
Số 477 Lương Ngọc Quyến, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên 02083850024
88 NT Thịnh Hằng
20v
Số 145, Đường Ca, Tổ 13, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0384374315
89 NT Việt Bắc
20v
Số 158, Đường Việt Bắc, Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0987615035
90 NT Hà Tuyên
20v
Số 332, Đường Lương Ngọc Quyến, Tổ 2, Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên 0912439774

Xem và mua ngay BÁCH NIÊN KIỆN tại nhà thuốc gần nhất

Nếu địa chỉ nhà thuốc cách xa quá 2km so với địa chỉ quý khách, hãy gọi tới Tổng đài (Miễn cước) 1800.6802 để chúng tôi giao sản phẩm tới tận tay quý khách.

Điểm bán Bách Niên Kiện

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Nhắn tin Zalo 1