Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Quận Thủ Đức

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hồng Ân
20v
1005, Tỉnh lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0966279306
2 NT Hoàng Dũng
20v
102, Đường số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909327208
3 NT Như Hằng 2
20v80v
110B, Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0987932989
4 NT Bảo Ngân 2
20v
1150, Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0934831318
5 NT Bạch Dương
20v
1200, Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 02838971678
6 NT Mỹ Linh
20v80v
1231/11, Tỉnh Lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0983884000
7 NT Thanh Thủy 1
20v80v
128, Hồ Văn Tư, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909562979
8 NT Khanh
20v80v
138, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0987201348
9 NT Tâm Đức
20v80v
152, Đường số 11, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0901309193
10 NT 41
20v80v
166, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0945818355
11 NT Như Hằng
20v80v
186, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0367440267
12 NT Quỳnh Như
20v80v
19, Tam Hà, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0775713628
13 NT Hạnh Ngân
20v80v
198, Lê Thị Hoa KP 5, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0967126279
14 NT Bảo Phương
20v80v
204B, Quốc lộ 13 P. Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0963203214
15 Cơ Sở Thuốc Đông Y - Thuốc Từ Dược Liệu Ngọc Dung
20v80v
29A, Đường 11, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0974151109
16 NT Phượng
20v
25, Đường Linh Trung, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0906245709
17 NT Hoa Lợi
20v80v
25, Đường số 17, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975009079
18 NT Bảo Hòa Đường
20v80v
26, Lê Văn Ninh, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0913118508
19 NT Gia Phúc
20v80v
16, Hồ Văn Tư, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0986969624
20 NT Diệu Hạnh 2
20v
38, Đường Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0963091539
21 NT Thành Đạt
20v80v
3F, Đường số 6, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 02862833234
22 NT Tân Trang
20v80v
41, Đường 18, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975918811
23 NT Mỹ Châu
20v
42, Đường 23 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0968753420
24 NT Hòa Bình
20v
420, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0376803994
25 NT 56
20v80v
441, Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0907601248
26 NT Thanh Ngân
80v
46, Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0947777748
27 NT Khoa Nguyên
20v80v
69, Dân Chủ, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0903744821
28 NT Bảo Hiếu
20v80v
31, Đường 12, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0859161369
29 NT Đại Phúc
20v80v
79, Đường số 10, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0983439752
30 NT Ngân Thịnh
80v
9, Đường 37, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0914171477
31 NT Hoàng Khoa
80v
922, Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0813263039
32 NT Gia Huy 1
20v
421/23, Đường 48, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0972793812
33 NT Hoàn Vũ
20v80v
116, Quốc Lộ 13 ( cũ ), Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0962982222
34 NT Đồng Tiến
20v80v
188A, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0982714115
35 NT Anh Đức
20v80v
124, Đường Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909425982
36 NT Bình Dân
20v
106, Đường số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0395439639
37 NT Lan Ngọc
20v
11, Đoàn Công Hớn, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0395507117
38 NT Vũ Yến
20v
38, Đường số 4D, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0918748732
39 NT Vĩnh Xuân
20v
61/41A, Đường 48, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0989318949
40 NT Mỹ Hiền
20v
116, Linh Trung, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975304182
41 NT Minh Tâm 8
20v
56A, Đường Số 2, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0987705870
42 NT An Khánh 2
20v
47, Đường Số 2, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0929236085
43 NT An Dược
20v
968, Kha Van Cân, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0373958416
44 NT An Khang
20v
18, Đường 35, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0343927046
45 NT Quốc Khánh
20v
69, Đường Số 8, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0979044727
46 NT Kim Phương
20v
171D, Đặng Văn Bi, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0773389930
47 NT Phúc Khang
20v80v
5, Đường Số 8, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0968618001
48 NT Nhân Tâm
20v
25, Bình Phú, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0964028683
49 NT Anh Thy
20v
5, Đường 17, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0902698602
50 NT Đức Linh
20v
536, Tô ngọc vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0962858447
51 NT Bảo Long
20v
1006, Tỉnh lộ 43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0902494167
52 NT Ngọc Phát
20v80v
16A, Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909904007
53 NT Đăng Khoa
20v
177, Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0986480513
54 NT An Nhàn
20v80v
94A, Đường số 3, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0978480488
55 NT Hoàng Ngân
20v
54D, Đường Số 5, Linh Xuân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0369927978
56 NT Ánh Đan
20v
17, Đường 48, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0984217479
57 NT Linh Chiểu
20v
92, Tô Vĩnh Diện, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0903308583
58 NT Khánh Linh
20v
130, Đường Số 2, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0973760630
59 NT Hồng Phúc
20v
428, Quốc Lộ 1A, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0938418676
60 NT Ninh Châu 3
20v80v
348, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0979481187
61 NT Anh Thư
20v80v
161, Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0986467083
62 NT Tuấn Tài
20v
2B1, Đường Số 4, Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0986757973
63 NT Thanh Bình
20v80v
17, Đường Số 27, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0908671882
64 NT Phương Trang
20v80v
Số 15A, đường Ụ Ghe, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0859405610
65 NT Phúc Khang
20v80v
153, Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0918596091
66 NT Phúc Khang
80v
190A, QL 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0939174024
67 NT Tam Hà
20v
358, Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0765490539
68 NT Long Phụng
20v80v
8A, Đường 47, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0916915357
69 NT Bá Lộc
20v
646, QL. 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0963859739
70 NT Hoa Lợi Đ.18
20v
58 Đường 18, KP.5, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975009079
71 NT Phước Dung
20v
85 Đường số 9, KP.5, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0975696094
72 NT Gia Phúc 2
80v
46 Lô A2, KP 3, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0983750648
73 NT Giang Sơn 2
20v80v
99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0903993500
74 NT Thanh Trúc
20v80v
Kiot 08, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909007254
75 NT Á Châu
20v80v
4, Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0398040425
76 NT Vũ Linh
20v80v
Số 8, Đường Số 10, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0937888305
77 NT Tam Bình Pharmacy
20v80v
Số 1 Lô A1, Chợ Tam Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0909733894
78 NT Huy Hoàng
20v80v
207, Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0819452345
79 NT Phượng Anh
20v80v
277, Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0349690198
80 NT Xuân Thanh
20v80v
701/2, Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0907695917
81 NT Đông Y Tam Bình
20v80v
240, Quốc Lộ 1A, Tam Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0764695550
82 NT Hồng Ngọc
20v80v
44, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0931530535
83 NT Tấn Tài
20v80v
16, Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 02837292350
84 NT Thúy Kiều
20v80v
61/5B, Đường 48, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0372446788
85 NT Ngọc Hân
20v80v
68, Đường Số 4, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 0395090960

Xem và mua ngay BÁCH NIÊN KIỆN tại nhà thuốc gần nhất

Nếu địa chỉ nhà thuốc cách xa quá 2km so với địa chỉ quý khách, hãy gọi tới Tổng đài (Miễn cước) 1800.6802 để chúng tôi giao sản phẩm tới tận tay quý khách.

Điểm bán Bách Niên Kiện

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Nhắn tin Zalo 1