Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Thành Phố Thanh Hóa

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đại An ⭐
20v80v
Số 224, Đường Tống Duy Tân, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0373976552
2 NT Long Hiền -DOP ⭐
20v80v
Số 234, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373720555
3 NT Đại An ⭐
20v80v
Số 224, Đường Tống Duy Tân, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0373976552
4 NT Long Hiền -DOP ⭐
20v80v
Số 234, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373720555
5 NT Tốt Tốt ⭐
20v80v
Số 83, Đường Quang Trung, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373853146
6 NT Tốt Tốt ⭐
20v80v
Số 83, Đường Quang Trung, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373853146
7 Cty cổ phần thương mại dược phẩm 36 ⭐
20v80v
., Lô 4L2 -MBP6H, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02376666675
8 Cty cổ phần thương mại dược phẩm 36 ⭐
20v80v
., Lô 4L2 -MBP6H, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02376666675
9 Cty TNHH DP Hạnh Hải ⭐
20v80v
Số 197, Đường Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985773112
10 Cty TNHH DP Hạnh Hải ⭐
20v80v
Số 197, Đường Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985773112
11 NT Minh Tín
20v80v
Số 02, Phố Nam Sơn, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988795469
12 NT Minh Tín
20v
Số 02, Phố Nam Sơn, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988795469
13 QT Hưng Vân
20v
., Phố Cầu Đống, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985242614
14 NT Minh Quang
20v
Số 23, Khu Liền Kề 9, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373636869
15 QT Hưng Vân
20v80v
., Phố Cầu Đống, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985242614
16 NT Mai Vân
20v80v
Số 171, Đường Hàn Thuyên, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947445236
17 NT Khiêm Giang
20v80v
Số 412, Đường Lê Hoàn, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373853282
18 QT Hùng Bình
20v
Số 326, Đường Lê Hoàn, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0904633547
19 QT Hùng Bình
20v
Số 326, Đường Lê Hoàn, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0904633547
20 NT Khiêm Giang
20v
Số 412, Đường Lê Hoàn, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373853282
21 NT Dũng Thanh
20v
Sô 339B, Đường Nguyễn Trãi, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913053403
22 Công ty TNHH dược phẩm An Thịnh
20v80v
Số 72, Đường Nguyễn Trãi, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373723465
23 Công ty TNHH dược phẩm An Thịnh
20v
Số 72, Đường Nguyễn Trãi, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373723465
24 NT Hải Ngọc
20v80v
Số 33/1, Đường Chu Văn An, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0383945046
25 NT Diệp Anh
80v
Kiot khách sạn Sao Mai, Đường Phan Chu Trinh, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0974854169
26 NT Trâm Anh
80v
Số 82, Phố Tô Vĩnh Diện, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0974668857
27 NT Hải Ngọc
20v
Số 33/1, Đường Chu Văn An, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0383945046
28 QT Thịnh Hường
20v80v
Số 56, Đường Nguyễn Tĩnh, Đông Hương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976695236
29 QT Thịnh Hường
80v
Số 56, Đường Nguyễn Tĩnh, Đông Hương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976695236
30 NT Hải Hà
20v
Kiot số 01, Chợ Đầu mối Hoa Quả, Đông Hương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0945978556
31 NT 412 Lê Lai
20v80v
Số 412, Đường Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985620123
32 NT 412 Lê Lai
20v80v
Số 412, Đường Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985620123
33 NT Thoa Hán
20v
Số 425, Đường Lê Thánh Tông, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0968904481
34 NT Thoa Hán
20v
Số 425, Đường Lê Thánh Tông, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0968904481
35 NT Long Tuyết
20v80v
Số 02, Phố Ỷ Lan, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0916248858
36 NT Long Tuyết
20v80v
Số 02, Phố Ỷ Lan, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0916248858
37 NT Long Hiền 3
80v
Số 476, Đường Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0916461569
38 NT Sơn Liên
20v80v
Số 414, Đường Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0359368081
39 NT Long Hiền 3
80v
Số 476, Đường Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0916461569
40 NT An Đức
20v80v
Số 321, Phố Lý Nhân Tông, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0982414926
41 NT Sơn Liên
20v
Số 414, Đường Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0359368081
42 NT Thái Bình
20v80v
Số 59, Đường Phan Chu Trinh, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373852992
43 NT Biển Huyền
20v80v
LK 11- 01, Đường Đông Tác, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0919625644
44 QT Thanh Thư
20v80v
Số 51, Đường Đội Cung, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0981824670
45 NT Thái Bình
80v
Số 59, Đường Phan Chu Trinh, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373852992
46 NT Biển Huyền
20v
LK 11- 01, Đường Đông Tác, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0919625644
47 NT Hoàng Mai
20v80v
Số 700, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373951520
48 NT Hoàng Mai
20v80v
Số 700, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373951520
49 NT Thiện Hà
20v80v
Số 494, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986796778
50 NT Thanh Hùng
20v80v
Số 248, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913638248
51 NT Thiện Hà
20v80v
Số 494, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986796778
52 NT Hoa Sự
20v
Số 414, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373851628
53 NT Hoa Sự
20v80v
Số 414, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373851628
54 NT Hòa Mến
20v80v
Số 1, Đường Nguyễn Sơn, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0368609319
55 NT Minh Trang
20v80v
Số 2A, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0386970359
56 NT Đức Kiên
80v
Số 524, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373954126
57 NT Thanh Hùng
20v
Số 248, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913638248
58 NT 266
20v
Số 266, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987418901
59 NT 266
80v
Số 266, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987418901
60 NT Ngọc Ngà
20v80v
Số 250, Đường Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373960827
61 NT Ngọc Ngà
20v80v
Số 250, Đường Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373960827
62 NT Hoa Bình
20v
Số 293, Đường Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373960717
63 NT Sâm Tuấn
20v80v
Số 17, Đường Lê Phụng Hiểu, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912395402
64 NT Sâm Tuấn
20v80v
Số 17, Đường Lê Phụng Hiểu, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912395402
65 NT Hoàng An
20v80v
Số 252, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947070787
66 NT Vân Anh
20v80v
Số 183, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0336733661
67 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Trịnh Minh Quang
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912383388
68 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa -QT Nguyễn Thị Đức
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0915656499
69 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa- QT Lê Văn Hoàng
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0943417777
70 NT Việt Vân
20v80v
Số 70, Đường Minh Khai, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976121509
71 QT Cường Vân
20v80v
Số 26, Đường Trường Thi, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0914906655
72 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Trịnh Minh Quang
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912383388
73 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa- QT Lê Văn Hoàng
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0943417777
74 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa -QT Nguyễn Thị Đức
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0915656499
75 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Trần Thị Hồng Gấm
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0376746789
76 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Hương Thơm
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912629459
77 NT Anh Tuấn
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0825853770
78 NT Vân Anh
20v80v
Số 183, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0336733661
79 NT Hoàng An
20v80v
Số 252, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947070787
80 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Oanh
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0949303019
81 NT Xuân Bình
20v80v
Số 141, Đường Trường Thi, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0355643910
82 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Hương Thơm
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912629459
83 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Oanh
20v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0949303019
84 NT Anh Tuấn
20v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0825853770
85 NT Việt Vân
20v
Số 70, Đường Minh Khai, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976121509
86 NT Xuân Bình
20v
Số 141, Đường Trường Thi, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0355643910
87 NT Chung Thủy
20v80v
Số 02, Đường Nguyễn Mộng Tuân, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0917566869
88 NT Hương Ly
20v80v
Số 2B, Phố Tạ Quang Bửu, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979492513
89 QT Giang Vinh
20v80v
Số 84, Đường Trần Hưng Đạo, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987370065
90 NT Hương Ly
20v80v
Số 2B, Phố Tạ Quang Bửu, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979492513
91 NT Phương Nhung
80v
Kiot 03, Chợ Cầu Sâng, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0364591993
92 NT Phương Nhung
20v
Kiot 03, Chợ Cầu Sâng, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0364591993
93 NT Phượng Hảo
20v80v
Số 93, Đường Quang Trung, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912957875
94 QT Thảo Vân
20v
Số 91, Phố Tân An, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0838220482
95 QT Thảo Vân
20v
Số 91, Phố Tân An, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0838220482
96 NT Minh Nguyệt
20v80v
Số 440, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0964482289
97 NT Thanh Trúc
20v80v
Sô 701, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0904749111
98 NT Thanh Trúc
20v80v
Sô 701, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0904749111
99 NT Bảy Hường
20v80v
Số 326, Đường Trần Phú, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0865497115
100 NT Minh Nguyệt
20v80v
Số 440, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0964482289

Trang

Xem và mua ngay BÁCH NIÊN KIỆN tại nhà thuốc gần nhất

Nếu địa chỉ nhà thuốc cách xa quá 2km so với địa chỉ quý khách, hãy gọi tới Tổng đài (Miễn cước) 1800.6802 để chúng tôi giao sản phẩm tới tận tay quý khách.

Điểm bán Bách Niên Kiện

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Nhắn tin Zalo 1