Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Thành Phố Thanh Hóa

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đại An⭐ ⭐
20v80v
Số 224, Đường Tống Duy Tân, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0373976552
2 Cty TNHH DP Hạnh Hải⭐ ⭐
20v80v
Số 197, Đường Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985773112
3 NT Long Hiền -DOP⭐ ⭐
20v80v
Số 234, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373720555
4 NT Tốt Tốt⭐ ⭐
20v80v
Số 83, Đường Quang Trung, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373853146
5 Cty cổ phần thương mại dược phẩm 36⭐ ⭐
20v80v
., Lô 4L2 -MBP6H, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02376666675
6 QT Cường Vân
80v
Số 26, Đường Trường Thi, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0914906655
7 QT Phúc Đức
20v
., thôn 10, Quảng Đông, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0942858988
8 QT Hồng Dân
20v80v
., Ngã 3 Môi, Quảng Tân, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976077536
9 NT Tân Mỹ
20v80v
., Ngã 3 Môi, Quảng Tân, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986086368
10 NT Minh Tín
20v
Số 02, Phố Nam Sơn, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988795469
11 NT 412 Lê Lai
20v80v
Số 412, Đường Lê Lai, Đông Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985620123
12 NT Hoa Sự
20v
Số 414, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373851628
13 NT Xuân Quý
20v80v
Số 119, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373757382
14 QT Giang Vinh
20v80v
Số 84, Đường Trần Hưng Đạo, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987370065
15 NT Phương Nhung
20v80v
Kiot 03, Chợ Cầu Sâng, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0364591993
16 QT Thảo Vân
20v
Số 91, Phố Tân An, Ngọc Trạo, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0838220482
17 NT Hà Đua
20v
., Thôn 9, Quảng Cát, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0972201843
18 NT Hòa Mến
20v
Số 1, Đường Nguyễn Sơn, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0368609319
19 NT Bảo Khánh
20v80v
Số 88, Đường Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0975885059
20 NT Bảy Hường
20v80v
Số 326, Đường Trần Phú, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0865497115
21 NT Thắng Thảo
20v80v
Kiot Số 11, Chợ Đình Hương, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0962572994
22 QT Hùng Bình
20v
Số 326, Đường Lê Hoàn, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0904633547
23 NT Anh Tuấn
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0825853770
24 NT Ngọc Ngà
20v80v
Số 250, Đường Bà Triệu, Hàm Rồng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373960827
25 NT Hoàng An
20v80v
Số 252, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947070787
26 NT Hương Ly
20v80v
Số 2B, Phố Tạ Quang Bửu, Nam Ngạn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979492513
27 NT Phong Thúy
20v80v
Số 151, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912079567
28 NT Trường Huyền
20v
Số 36, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0972124339
29 NT Việt Vân
20v
Số 70, Đường Minh Khai, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0976121509
30 NT Yến Anh
20v80v
Số 210B, Đường Trường Thi, Trường Thi, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986991273
31 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Hương Thơm
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912629459
32 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Lê Thị Oanh
20v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0949303019
33 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa- QT Lê Văn Hoàng
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0943417777
34 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa -QT Nguyễn Thị Đức
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0915656499
35 Công ty dược vật tư Y tế Thanh Hóa - QT Trần Thị Hồng Gấm
20v80v
Số 232, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0376746789
36 NT Xuân Bình
20v
Số 141, Đường Trường Thi, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0355643910
37 NT Ngọc Sắc
20v80v
Số 441, Đường Lê Lai, Quảng Hưng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0383008848
38 QT Sơn Tú
20v
Số 158, Kiot số 2, Đường Bạch Đằng, Quảng Hưng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0988052586
39 Công ty TNHH dược phẩm An Thịnh
20v
Số 72, Đường Nguyễn Trãi, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373723465
40 NT Long Tuyết
20v80v
Số 02, Đường Đội Cung, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0916248858
41 NT Minh Nguyệt
20v
Số 440, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0964482289
42 NT Sơn Liên
20v
Số 414, Đường Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0359368081
43 NT Thái Bình
20v80v
Số 59, Đường Phan Chu Trinh, Đông Thọ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373852992
44 NT Trâm Anh
80v
Số 82, Phố Tô Vĩnh Diện, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0974668857
45 NT Hùng Hiền
20v
Lô 29 Mặt bằng 34, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912162913
46 NT Thanh Chúc
20v80v
Sô 246, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0904749111
47 QT Hưng Vân
20v
., Phố Cầu Đống, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985242614
48 NT Hoàng Mai
20v80v
Số 700, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373951520
49 NT Mai Vân
20v
Số 171, Đường Hàn Thuyên, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0947445236
50 NT Sâm Tuấn
20v80v
Số 17, Đường Lê Phụng Hiểu, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0912395402
51 NT Thiện Hà
20v80v
Số 494, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0986796778
52 NT Vân Anh
20v
Số 183, Đường Trần Phú, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0336733661
53 NT Thanh Hùng
20v
Số 248, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0913638248
54 NT 266
20v
Số 266, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0987418901
55 QT Thảo Lan
20v
Số 162, Phố Đình Hương, Đông Cương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0839832382
56 Công Ty TNHHTMDV Dược Phẩm Hồng Phát
20v80v
Số 11/245, Đường Nguyễn Phục, Quảng Thắng, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0979060708
57 NT Khiêm Giang
20v
Số 412, Đường Lê Hoàn, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373853282
58 NT Hải Hà
20v
Kiot số 01, Chợ Đầu mối Hoa Quả, Đông Hương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0945978556
59 NT Minh Nguyên
20v80v
Số 250, Đường Lê Hoàn, Ba Đình, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0916522836
60 QT Thu Hằng - TP Thanh Hóa
20v
Số 187, Đường Tống Duy Tân, Lam Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0977222920
61 NT Quỳnh Anh
20v
., Chợ Giàng, Thiệu Khánh, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0372253006
62 NT Số 33
20v
Số 33, Phố Cao Sơn, An Hoạch, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0934643748
63 NT Ty Huế
20v
Số 02, Phố Nguyễn Gia Thiều, Điện Biên, Thanh Hoá, Thanh Hoá 02373722196
64 NT Đông Dương
20v
Số 17, Đường Đại Khối, Đông Cương, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0377871520
65 NT Bảo Nguyên
80v
Số 201, Đường Thanh Chương, Quảng Thành, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0984183691
66 NT Điệp Hằng
20v
Số 314, Đường Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0985506533
67 NT Hoàng Minh
20v80v
Số 133, Đường Thanh Chương, Quảng Thành, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0911267368
68 NT Chung Hiền
20v
Số 542, Đường Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hoá 0369191518

Xem và mua ngay BÁCH NIÊN KIỆN tại nhà thuốc gần nhất

Nếu địa chỉ nhà thuốc cách xa quá 2km so với địa chỉ quý khách, hãy gọi tới Tổng đài (Miễn cước) 1800.6802 để chúng tôi giao sản phẩm tới tận tay quý khách.

Điểm bán Bách Niên Kiện

  • Hà Nội
  • TP Hồ Chí Minh
  • Quảng Ninh
  • Bình Dương
  • Hải Phòng
  • Cần Thơ
  • Đà Nẵng
Nhắn tin Zalo 1